Säännöt

Julkaistu: 21.01.2015

Lupin Säännöt:

 1. Yhistyksen virallinen nimi on Myllykoski – klubi. Yhistyksestä voidaan käyttää myös epävirallista nimeä "Mylsä – lupi".
 2. Yhistyksen kotipaikka on KP3, Myllykoski.
 3. Yhistyksen tarkoitus on ylläpitää ja edistää myllykoskelaisuutta (mylsäläisyyttä) sanoin, kuvin, teoin, toimin ja ajatuksin sekä muin mahdollisin keinoin netis ja muis langattomis ja miksei langallisiskii välineis.
 4. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhistys toteuttaa jäsentensä välisiä illanviettoja ja kärttää mediajulkisuutta.
 5. Yhistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä:
  • syntyperäinen myllykoskelainen
  • tärkeät lapsuus- ja nuoruusvuotensa myllykoskella asunut
  • Myllykoskelle lapsen synnyttäneet
  • mylsäläisest syntynny tai mylsäläisen siittämä
  • jäsenyys vitaaliveljissä ei välttämättä estä jäsenyyttä

  Perustajajäsenet voivat hyväksyä yhistyksen jäseneksi myös:
  • elämäntapamyllykoskelaiset
  • hangaroundmyllykoskelaiset
  • wannabemyllykoskelaiset
  • jonkun muun.

  Mikäli jäseneksi hakevan jäsenyyttä ei kannateta yksimielisesti, jäsenmaksu peritään korotettuna. Korotus on ainakii kakssataa (200) prosenttii. Jäseneksi hyväksyttävän omaa hyväksyntää ja halua ei välttämättä edellytetä. Yhistyksellä voi olla kannattajajäseniä, luonnollisia tai luonnottomia.
 6. Muiden kuin myllykoskelaisten virallinen kieli Yhistyksen kokouksissa ja tapaamisissa on englanti.
 7. Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta pari kertaa vuodes.
 8. Yhistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja lopputilejä.
 9. Yhistys voi erottaa jäsenensä, jos käy ilmi että joku Inkeroisist on salaa liittynny jäseneks. Kaikki muutkii voiaa erottaa jos huvittaa. Mut voiaa ne ottaa takasinkii. Vaikka pakol.
 10. Jos yhistys lakkauttaa toimintansa, niin yhistykselle kertyneet varat tuhlataa viimmises kokoukses. Yhistykseen kertynny kiinteä omaisuus viiää yhes yöllä roskalavalle.